NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'x' query:
   Records 1 - 50 of 560     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
X    Cross
  Krížit, prekrížit
XBAR    Crossbar (of approach lighting system)
  Prícka (približovací svetelné soustavy)
XNG    Crossing
  Prekrížení, križovatka
XS    Atmospherics
  Atmosférické poruchy
   L-8400 HL-1 CZ
X    Cross
  Krížit, prekrížit
XBAR    Crossbar (of approach lighting system)
  Prícka (približovací svetelné soustavy)
XNG    Crossing
  Prekrížení, križovatka
XS    Atmospherics
  Atmosférické poruchy
   PHONETIC ALPHABET
X    X-ray
  Xaver
   SITA ACRONYMS CZ
XBAG    Excess baggage plus weight
  Zavazadlo pres váhu
XCN    Extra crew non urgent
  Zvláštní posádka není nutná
XCU    Extra crew urgent
  Zvláštní posádka je nutná
XL    Cancel listing (wait. list)
  Zrušte seznam (cekací list)
XO    Exchange order (followed by No)
  Zmena poradí (následuje císlo)
XR    Cancellation recommended
  Zrušení doporuceno
XSEC    Extra acction/flight
  Zvláštní oddelení/let
XX    Cancel confirmed
  Zrušení potvrzeno
XXSN    Cancel due no-show
  Zrušení nutné, žádný let
XXTL    Cancel because passenger failed to purchase ticket in accordance with time limit
  Zrušte, protože cestující nekoupil letenku v casovém limitu
   AFTN ACRONYMS CZ
XSEC    Extra section/flight
  Zdvojení/letu
   TELEX CZ
XXXXX    Omyl
   RADIOAMATÉRSKÉ ZKRATKY UŽÍVANÉ NA CB CZ
XMTR    vysílac
XTAL    krystal
XYL    manželka
   NAV PROFESSIONAL COMMENT
XO    eXecutive Officer
  velicí dustojník
   NAV OPERATIONAL CZ
X    Prohihited
  Zakázáno
X    Excluded
  vyjmuto
XAP    Crossing Alternate Proposal Message
  Zpráva protinávrh trati pro prulet TSA, zpráva XAP
XCM    Crossing Cancellation Message
  Zpráva zrušení pruletu prostorem TSA, zpráva XCM
XIN    Crossing Intention Notification Message
  zpráva „Oznámení úmyslu preletet hranice“
XRQ    Crossing Request Message
  Zpráva žádosti o prulet prostorem, zpráva XRQ
   JEPPESEN JETPLAN
XTR    EXTRA FUEL
   HONEYWELL
X/WIND    crosswind
XPDR    Transponder
   AVIONICS GLOSSARY
XTKD    Crosstrack deviation
XTKR    Crosstrack deviation rate
XYZ    A standard aircraft coordinate frame and sign convention, where nose, right wing, and down are positive X, Y, and Z, respectively, often used as subscripts, Compare: east-north-up,
   GLOSSARTIST AVIATION GLOSSARY
XTKD.    Crosstrack deviation
XTKR.    Crosstrack deviation rate
XYZ.    A standard aircraft coordinate frame and sign convention, where nose, right wing, and down are positive X, Y, and Z, respectively often used as subscripts Compare: east-north-up
   APS AERO CHART
X    Ray
x    cross
xbar    crossbar
   EUROCONTROL
X.25    Packet Switched Data Network *
X25    Standard protocol in telecommunications
XAP    Crossing Alternate Proposal Message
XASM    Cancel Assume
XASP    Extended AIRCOM Service Processor
XBRIGHT    Cancel highlighting
XCM    Crossing Request Cancelation Message (OLDI)
   Records 1 - 50 of 560     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z