NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'w' query:
   Records 1 - 50 of 2233     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
W    West or western longitude
  Západ nebo západní zemepisná délka
W    White
  Bílý
WAC    World Aeronautical Chart - ICAO 1 : 1 000 000
  Letecká mapa sveta - ICAO 1 : 1 000 000
WAFC    World area forecast centre
  Svetové oblastní predpovední stredisko
WB    Westbound
  Západním smerem
WBAR    Wing bar lights
  Vnejší poloprícky
WDI    Wind direction indicator
  Ukazatel smeru vetru
WDSPR    Widespread
  Rozsáhlý
WED    Wednesday
  Streda
WEF    With effect from ... or effective from ...
  Nabývá úcinnosti od ...
WI    Within
  Uvnitr, v rozmezí
WID    Width
  Šírka
WIE    With immediate effect or effective immediately
  Okamžite platný, s okamžitou platností
WILCO    Will comply
  Bude splneno
WIP    Work in progress
  Provádí se práce
WKN    Weaken or weakening
  Slábnutí nebo slábnoucí
WNW    West north west
  Západoseverozápad
WO    Without
  Bez
WPT    Way-point
  Bod na trati
WRNG    Warning
  Výstraha
WS    Wind shear
  Strih vetru
WSW    West south west
  Západojihozápad
WT    Weight
  Hmotnost
WTSPT    Waterspout
  Vodní smršt
WX    Weather
  Pocasí
   L-8400 HL-1 CZ
W    Indicator for sea-surface temperature (used in the METAR/SPECI code forms)
  Indikátor teploty na hladine more (používá se ve tvaru kódu METAR/SPECI)
W    West or western longitude
  Západ nebo západní zemepisná délka
W    White
  Bílý
WAC    World Aeronautical Chart – ICAO 1:1 000 000 (followed by name/title)
  Letecká mapa sveta - ICAO 1:1 000 000 (následováno jménem/názvem)
WAFC    World area forecast centre
  Svetové oblastní predpovední centrum
WB    Westbound
  Západním smerem
WBAR    Wing bar lights
  Vnejší poloprícky
WDI    Wind direction indicator
  Ukazatel smeru vetru
WDSPR    Widespread
  Rozsáhlý
WED    Wednesday
  Streda
WEF    With effect from or effective from
  Nabývá úcinnosti od nebo úcinný od
WGS-84    World Geodetic System – 1984
  Svetový geodetický systém - 1984
WI    Within
  Uvnitr, v rozmezí
WID    Width
  Šírka
WIE    With immediate effect or effective immediately
  S okamžitou platností nebo okamžite platný
WILCO    Will comply
  Bude splneno
WIND    Wind
  Vítr
WINTEM    Forecast upper wind and temperature for aviation
  Predpoved výškového vetru a teploty pro letectví
WIP    Work in progress
  Provádí se práce
WKN    Weaken or weakening
  Slábnout nebo slábnoucí
WNW    West-north-west
  Západoseverozápad
WO    Without
  Bez
WPT    Way-point
  Tratový bod
WRNG    Warning
  Výstraha
WS    Wind shear
  Strih vetru
   Records 1 - 50 of 2233     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z