NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'v' query:
   Records 1 - 50 of 3275     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
VA    Volcanic ash
  Vulkanický popel
VAC    Visual approach chart
  Vizuální približovací mapa
VAL    In valleys
  V údolí
VAN    Runway control van
  Karavana
VAR    Visual-aural radio range
  Smerový radiomaják s opticko-akustickou indikací
VAR    Magnetic variation
  Magnetická odchylka (variace)
VASIS    Visual approach slope indicator system
  Svetelná sestupová soustava
VC    Vicinity of aerodrome (followed by FG = fog, FC = funnel cloud, SH = showers, PO = dustÚsand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand or BLSN =blowing snow, VCFG = vicinity fog.)
  V blízkosti letište (následuje FG = mlha, FC = tromba (nálevkovitý oblak - tornádo nebo vodní smršt , SH = prehánka, PO = prachové/písecné víry, BLDU = zvírený prach, BLSA = zvírený písek, nebo BLSN = zvírený sníh, VCFG = v blízkosti letište mlha.)
VCY    Vicinity
  Blízkost
VDF    Very high frequency direction-finding station
  Zamerovací stanice pracující na velmi krátkých vlnách
VER    Vertical
  Vertikální, svislý
VFR    Visual flight rules
  Pravidla pro let za viditelnosti
VHF    Very high frequency (30 to 300 MHz)
  Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz)
VIP    Very important person
  Velmi duležitá osoba
VIS    Visibility
  Dohlednost
VLF    Very low frequency (3 to 30 kHz)
  Myriametrové vlny (3 až 30 kHz), velmi dlouhé vlny
VLR    Very long range
  Velmi daleký dosah
VMC    Visual meteorological conditions
  Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
VOLMET    Meteorological information for aircraft in flight
  Rozhlasové vysílání meteorologických informací letadlum za letu
VOR    VHF omnidirectional radio range
  VKV všesmerový radiomaják
VORTAC    VOR and TACAN combination
  Kombinace zarízení VOR a TACAN
VOT    VOR airborne equipment test facility
  Zarízení pro kontrolu palubních prijímacu VOR (imitátor)
VRB    Variable
  Promenlivý
VSA    By visual reference to the ground
  Srovnávací navigace
VSP    Vertical speed
  Vertikální rychlost
VTOL    Vertical take-off and landing
  Svislý vzlet a pristání
   L-8400 HL-1 CZ
V    Indicator for variations from the mean wind direction (used in the METAR/SPECI code forms)
  Indikátor odchyllek od prevažujícího smeru vetru (používá se ve tvaru kódu METAR/SPECI)
VA    Volcanic ash
  Vulkanický popel
VAAC    Volcanic ash advisory centre
  Poradenské centrum pro vulkanický popel
VAC    Visual approach chart (followed by name/title)
  Vizuální približovací mapa (následováno jménem/názvem)
VAL    In valleys
  V údolích
VAN    Runway control van
  Karavana
VAR    Magnetic variation
  Deklinace
VAR    Visual-aural radio range
  Smerový radiomaják s opticko-akustickou indikací
VASIS    Visual approach slope indicator systems
  Svetelná sestupová soustava pro vizuální priblížení
VC    Vicinity of the aerodrome (followed by FG=fog, FC=funnel cloud, SH=showers, PO=dust/sand whirls, BLDU=blowing dust, BLSA=blowing sand or BLSN=blowing snow, e.g. VC FG=vicinity fog)
  V blízkosti letište (následuje FG=mlha, FC=tromba (nálevkovitý oblak – tornádo nebo vodní smršt), SH=prehánka, PO=prachové/písecné víry, BLDU=zvírený prach, BLSA=zvírený písek nebo BLSN=zvírený sníh, napr. VC FG=v blízkosti letište mlha)
VCY    Vicinity
  Blízkost
VDF    Very high frequency direction-finding station
  Zamerovací stanice pracující na velmi krátkých vlnách
VER    Vertical
  Vertikální, svislý
VFR    Visual flight rules
  Pravidla pro let za viditelnosti
VHF    Very high frequency (30 to 300 MHz)
  Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz)
VIP    Very important person
  Velmi duležitá osoba
VIS    Visibility
  Dohlednost
VLF    Very low frequency (3 to 30 kHz)
  Velmi dlouhé vlny (3 až 30 kHz)
VLR    Very long range
  Velmi daleký dosah/dolet
VMC    Visual meteorological conditions
  Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
VOLMET    Meteorological information for aircraft in flight
  Rozhlasové vysílání meteorologických informací letadlum za letu
VOR    VHF omnidirectional radio range
  VKV všesmerový radiomaják
VORTAC    VOR and TACAN combination
  Kombinace zarízení VOR a TACAN
VOT    VOR airborne equipment test facility
  Zarízení pro kontrolu palubních prijímacu VOR (imitátor)
   Records 1 - 50 of 3275     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z