NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'u' query:
   Records 1 - 50 of 2391     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
U    Upward (tendency of RVR during previous 10 minutes)
  Vzestupná (tendence RVR v prubehu posledních 10 minut)
UAB    Until advised by ...
  Až do obdrženÍ pokynu od ...
UAC    Upper area control centre
  Oblastní stredisko rízení horního vzdušného prostoru
UAR    Upper air route
  Horní trate letových provozních služeb
UDF    Ultra high frequency direction-finding station
  Zamerovací stanice pracující na ultrakrátkých vlnách
UFN    Until further notice
  Až do odvolání
UHDT    Unable higher due traffic
  Nemožno výše z provozních duvodu
UHF    Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
  Decimetrové (ultrakrátké) vlny (300 až 3 000 MHz)
UIC    Upper information centre
  Letové informacní stredisko pro horní vzdušný prostor
UIR    Upper flight information region
  HornÍ letová informacní oblast
ULR    Ultra long range
  Velmi velký dosah
UNA    Unable
  Nemožnost, neschopnost
UNAP    Unable to approve
  Nemožnost schválit, povolit, potvrdit
UNL    Unlimited
  Neomezený
UNREL    Unreliable
  Nespolehlivý
UTA    Upper control area
  Horní rízená oblast
UTC    Co-ordinated Universal Time
  Svetový koordinovaný cas
UÚS    Unserviceable
  Mimo provoz, mimo službu
   L-8400 HL-1 CZ
U    Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
  Vzestupná (tendence RVR v prubehu posledních 10 minut)
U/S    Unserviceable
  Mimo provoz
UAB    Until advised by …
  Až do obdržení pokynu od …
UAC    Upper area control centre
  Oblastní stredisko rízení horního vzdušného prostoru
UAR    Upper air route
  Horní trat letových provozních služeb
UDF    Ultra high frequency direction-finding station
  Zamerovací stanice pracující na ultrakrátkých vlnách
UFN    Until further notice
  Až do odvolání
UHDT    Unable higher due traffic
  Nemožno výše z provozních duvodu
UHF    Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
  Ultrakrátké vlny (300 až 3 000 MHz)
UIC    Upper information centre
  Letové informacní stredisko pro horní vzdušný prostor
UIR    Upper flight information region
  Horní letová informacní oblast
ULR    Ultra long range
  Ultra daleký dosah/dolet
UNA    Unable
  Nemožnost, neschopnost
UNAP    Unable to approve
  Nemožnost schválit, povolit, potvrdit
UNL    Unlimited
  Neomezený
UNREL    Unreliable
  Nespolehlivý
UTA    Upper control area
  Horní rízená oblast
UTC    Coordinated Universal Time
  Svetový koordinovaný cas
   L-8400 HL-4 CZ
UHF    Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
  Ultrakrátké vlny (300 až 3 000 MHz)
UIR    Upper flight information region
  Horní letová informacní oblast
UTC    Coordinated Universal Time
  Svetový koordinovaný cas
   METEO AIC C27-03 CZ
U    Upward tendency of RVR values
  Vzestupná tendence hodnot dráhové dohlednosti
U    Upper analysis (current chart)
  Analýza výškové standardní hladiny (aktuální mapa)
U/S    Unserviceable
  Mimo provoz
UA    Telecommunication identification of aircraft weather report
  Telekomunikacní oznacení meteorologické zprávy z letadla
UIR    Upper flight information region
  Horní letová informacní oblast
UK    Telecommunication identification of upper-level pressure, temperature, humidity and wind report (TEMP), part B
  Telekomunikacní oznacení zprávy o tlaku, teplote, vlhkosti a vetru ve vyšších hladinách (TEMP), cást B
UNIX    Multi-tasking, multi-user operating system
  Druh operacního systému
UP    Unidentified precipitation (in AUTO-METAR)
  Zkratka pro indikaci srážek (v AUTO-METARu)
US    Telecommunication identification of upper-level pressure, temperature, humidity and wind report (TEMP), part A
  Telekomunikacní oznacení zprávy o tlaku, teplote, vlhkosti a vetru ve vyšších hladinách (TEMP), cást A
UTC    Co-ordinated Universal Time
  Svetový koordinovaný cas
   PHONETIC ALPHABET
U    Uniform
  Urban
   Records 1 - 50 of 2391     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z