NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 't' query:
   Records 1 - 50 of 6128     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
T    Temperature
  Teplota
T *    Tropopause chart
  Mapa tropopauzy
T *    Telephone
  Telefon, telefonicky
TA    Transition altitude
  Prevodní nadmorská výška
TACAN    UHF tactical air navigation aid
  Taktický letecký navigacní systém UHF
TAF    Aerodrome forecast (in aeronautical meteorological code)
  Letištní predpoved (v leteckém meteorologickém kódu)
TAIL    Tail wind
  Zadní vítr
TAR    Terminal area surveillance radar
  Prehledový radar koncové rízené oblasti nebo prehledový radar rízeného okrsku
TAS    True airspeed
  Pravá vzdušná rychlost
TAX    Taxiing or taxi
  Pojíždející nebo pojíždejte
TC    Tropical cyclone
  Tropický cyklon
TCU    Towering cumulus
  Vežovitý kumulus (kumulus congestus s velkým vertikálním rozsahem
TDO    Tornado
  Tornádo
TDZ    Touchdown zone
  Dotyková zóna
TECR    Technical reason
  Technické duvody (príciny)
TEL    Telephone
  Telefon
TEMPO    Temporary or temporarily
  Docasný, docasne
TFC    Traffic
  Provoz
TGL    Touch-and-go landing
  Letmé pristání a vzlet
TGL    Temporary Guidance Leaflet
  List docasných pokynu
TGS    Taxiing guidance system
  Pojezdová vodící soustava
THR    Threshold
  Práh dráhy
THRU    Through
  Po nebo pres
THU    Thursday
  Ctvrtek
TIL    Until
  Až do
TIP    Until past ... (place)
  Až za ... (místo)
TKOF    Take off
  Vzlet
TLOF    Touchdown and lift-off area
  Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku
TMA    Terminal control area
  Koncová rízená oblast
TNA    Turn altitude
  Nadmorská výška zatácky
TNH    Turn height
  Výška zatácky
TO    To ... (place)
  K ... do ... (místo)
TOC    Top of climb
  Vrchol (konec) stoupání
TODA    Take-off distance available
  Použitelná délka pro vzlet
TODAH    Take-off distance available, helicopter
  Použitelná délka pro vzlet vrtulníku
TOP    Cloud top
  HornÍ hranice oblacnosti
TORA    Take-off run available
  Použitelná délka pro rozjezd
TP    Turning point
  Otocný bod nebo bod zahájení tocení v postupu priblížení
TR    Track
  Tratí
TRA    Temporary reserved airspace
  Docasne rezervovaný vzdušný prostor
TRANS    Transmits or transmitter
  Vysílac nebo vysílání
TREND*    Trend type landing forecast
  Pristávací predpoved typu trend
TRL    Transition level
  Prevodní hladina
TROP    Tropopause
  Tropopauza
TS    Thunderstorm
  Bourka
TUE    Tuesday
  Úterý
TURB    Turbulence
  Turbulence
TVOR    Terminal VOR
  VOR koncové rízené oblasti
TWR    Aerodrome control tower or aerodrome control
  Letištní rídící vež nebo letištní služba rízení
TWY    Taxiway
  Pojezdová dráha
   Records 1 - 50 of 6128     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z