NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 's' query:
   Records 1 - 50 of 10430     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
S    South or southern latitude
  Jih nebo jižní zemepisná šírka
SA    Sand
  Písek
SALS    Simple approach lighting system
  Jednoduchá približovací svetelná soustava
SAN    Sanitary
  Zdravotnický, sanitní
SAP    As soon as possible
  Co nejdríve
SAR    Search and rescue
  Pátrání a záchrana
SARPS    Standards and Recommended Practices (ICAO)
  Normy a doporucované predpisy ICAO
SAT    Saturday
  Sobota
SATCOM    Satellite communication
  Komunikace prostrednictvím satelitu
SB    Southbound
  Jižním smerem
SC    Stratocumulus
  Stratokumulus
SCT    Scattered
  Polojasno (kategorie množství oblacnosti, 3-4/8)
SDBY    Stand by
  Cekej (na príjmu)
SE    South-east
  Jihovýchod
SEB    South-eastbound
  Jihovýchodním smerem
SEC    Seconds
  Sekunda
SECT    Sector
  Sektor
SELCAL    Selective calling system
  Systém výberového volání
SEP    September
  Zárí
SER    Service or servicing or served
  Služba nebo služby nebo obsluhovaný
SEV    Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)
  Silná (pro oznacení námrazy nebo turbulence)
SFC    Surface
  Povrch nebo plocha
SG    Snow grains
  Snehová zrna
SGL    Signal
  Signál
SH...    Showers
  Prehánka/y
SHF    Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)
  Centimetrové vlny (3 000 až 30 000 MHz)
SID    Standard instrument departure
  Standardní prístrojový odlet
SIF    Selective identification feature
  Zarízení pro výberovou identifikaci
SIGMET    Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations
  Informace týkající se meteorologických jevu na trati, jež mohou ovlivnit bezpecnost letu
SIGWX    Significant weather
  Význacné pocasí
SIMUL    Simultaneous or simultaneously
  Soucasný nebo soucasne
SIWL    Single isolated wheel load
  Zatížení jednoduchým osamelým kolem
SKC    Sky clear
  Jasno
SKED    Schedule or scheduled
  Letový rád, podle letového rádu nebo pravidelný
SLP    Speed limiting point
  Bod pocátku omezování rychlosti
SLW    Slow
  Pomalý, pomalu
SMC    Surface movement control
  Rízení pohybu na pohybové ploše
SMR    Surface movement radar
  Radar pro rízenÍ pohybu na pohybové ploše
SN    Snow
  Sníh
SNOWTAM    A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
  NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpecné podmínky na pohybové ploše, zpusobené snehem, ledem, tajícím snehem nebo stojící vodou puvodem ze snehu, tajícího snehu nebo ledu nebo jejich pominutí
SPECI    Aviation special weather report (in aeronautical meteorological code)
  Mimorádná letecká meteorologická zpráva (v mezinárodním meteorologickém kódu)
SPECIAL    Local special meteorological report (in abbreviated plain language)
  Místní mimorádné meteorologické hlášení (ve zkrácené otevrené reci)
SPL    Supplementary flight plan (message type designator)
  Doplnek letového plánu
SPOT    Spot wind
  Vítr v daném úseku
SQ    Squall
  Húlava
SR    Sunrise
  Východ slunce
SRA    Surveillance radar approach
  Priblížení prehledovým radarem
SRE    Surveillance radar element of precision approach radar system
  Prehledová cást systému presného približovacího radaru
SRG    Short range
  Malý dosah (dolet), s malým dosahem (doletem)
SRR    Search and rescue region
  Oblast pátrání a záchrany
   Records 1 - 50 of 10430     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z