NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'p' query:
   Records 1 - 50 of 6631     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
P *    Prognostic upper air chart
  Výšková predpovední mapa
P *    Personal consultation
  Osobní konzultace
PALS    Precision approach lighting system (specify category)
  Presný približovací svetelný systém (uvést kategorii)
PANS    Procedures for air navigation services
  Postupy pro letecké služby
PAPI    Precision approach path indicator
  Systém indikace sestupové približovací roviny
PAR    Precision approach radar
  Presný približovací radar
PARL    Parallel
  Paralelní
PAX    Passenger(s)
  Cestující
PCD    Proceed or proceeding
  Postupovat, pokracovat nebo postupující
PCN    Pavement classification number
  Klasifikacní císlo povrchu
PER    Performance
  Výkonnost
PERM    Permanent
  Stálý, permanentní
PJE    Parachute jumping exercise
  Cvicení padákového výsadku
PL    Ice pellets
  Zmrzlý déšt
PLA    Practice low approach
  Cvicné nízké priblížení
PLN    Flight plan
  Letový plán
PLVL    Present level
  Soucasná hladina
PN    Prior notice required
  Vyžaduje se predbežné oznámení
PNR    Point of no return
  Mezní bod návratu
PO    Dust devils
  Prachový vítr
POB    Persons on board
  Osoby na palube
POSS    Possible
  Možný
PPI    Plan positions indicator
  Radarový indikátor pro prehledové zobrazení
PPR    Prior permission required
  Vyžaduje se predbežné povolení
PPSN    Present position
  Soucasná poloha
PRI    Primary
  Prvotní, základní
PRKG    Parking
  Parkovací nebo parkování
PROB    Probability
  Pravdepodobnost
PROC    Procedure
  Postup
PROV    Provisional
  Prozatimní
PS    Plus
  Plus, kladný
PSG    Passing
  Proletet, minout, minutí
PSN    Position
  Poloha
PSP    Pierced steel plank
  Derované ocelové pláty
PTN    Procedure turn
  Predpisová (standardní) zatácka
PTS    Polar track structure
  Struktura polárních tratí
PWR    Power
  Výkon
   L-8400 HL-1 CZ
P    Indicator for maximum value of wind speed or runway visual range (used in the METAR/SPECI and TAF code forms)
  Indikátor maximální hodnoty rychlosti vetru nebo dráhové dohlednosti (používá se ve tvaru kódu METAR/SPECI a TAF)
PALS    Precision approach lighting system (specify category)
  Svetelná soustava pro presné priblížení (uvést kategorii)
PANS    Procedures for air navigaton services
  Postupy pro letové navigacní služby
PAPI    Precision approach path indicator
  Svetelná soustava indikace sestupové roviny pro presné priblížení
PAR    Precision approach radar
  Presný približovací radar
PARL    Parallel
  Paralelní
PATC    Precision approach terrain chart (followed by name/title)
  Terénní mapa pro presné priblížení (následováno jménem/názvem)
PAX    Passenger(s)
  Cestující
PCD    Proceed or proceeding
  Postupovat, pokracovat nebo postupující
PCL    Pilot-controlled lighting
  Osvetlení ovládané pilotem
PCN    Pavement classification number
  Klasifikacní císlo únosnosti vozovky
PDC    Pre-departure clearance
  Predletové povolení
PDG    Procedude design gradient
  Návrhový gradient pro daný postup
   Records 1 - 50 of 6631     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z