NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'o' query:
   Records 1 - 50 of 3804     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
OAC    Oceanic area control centre
  Oceánské oblastní stredisko rízení
OAS    Obstacle assessment surface
  Stanovená prekážková rovina
OBS    Observe or observed or observation
  Pozorovat nebo pozorováno nebo pozorování
OBSC    Obscure or obscured or obscuring
  Zastínit nebo zastínený nebo zastinující
OBST    Obstacle
  Prekážka
OCA    Obstacle clearance altitude
  Bezpecná nadmorská výška nad prekážkami
OCA    Oceanic control area
  Oceánská rízená oblast
OCC    Occulting (light)
  Skrytý (svetlo)
OCNL    Occasional or occasionally
  Místní, místy
OCS    Obstacle clearance surface
  Prekážková rovina
OCT    October
  Ríjen
OHD    Overhead
  Nacházet se nad
OCH    Obstacle clearance height
  Bezpecná výška nad prekážkami
OM    Outer marker
  Vnejší polohové návestidlo
OPA    Opaque, white type of ice formation
  Bílá námraza
OPC    The control indicated is operational control
  Operacní dispecink letecké dopravy
OPMET    Operational meteorological (information)
  Meteorologické informace sloužící k zabezpecení letového provozu
OPN    Open or opening or opened
  Otevírati nebo otevírající nebo otevrený
OPR    Operator or operate or operative or operating or operational
  Provozovatel nebo provozovat nebo pracovat, býti cinný nebo operacnÍ
OPS    Operations
  Letová cinnost nebo lety
ORD    Indication of an order
  Oznacení príkazu
OSV    Ocean station vessel
  Plavidlo oceánské stanice
OTLK    Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ash and tropical cyclones)
  Vyhlídka (používá se v informacích SIGMET vydaných na vulkanický popel a tropický cyklón)
OTP    On top
  Nad oblaky (tesne)
OTS    Organized track system
  Systém organizovaných tratí
OUBD    Outbound
  Vylétávající, smír odletu
OÚR    On request
  Na vyžádání
OVC    Overcast
  Zataženo
   L-8400 HL-1 CZ
O/R    On request
  Na vyžádání
OAC    Oceanic area control centre
  Oceánské oblastní stredisko rízení
OAS    Obstacle assessment surface
  Stanovená prekážková rovina
OAT    Operational air traffic
  Let provádený podle jiných pravidel než ICAO, bez ohledu na rezortní nebo státní príslušnost
OBS    Observe or observed or observation
  Pozorovat nebo pozorovaný nebo pozorování
OBSC    Obscure or obscured or obscuring
  Zastínit nebo zastínený nebo zastinující
OBST    Obstacle
  Prekážka
OCA    Obstacle clearance altitude
  Bezpecná nadmorská výška nad prekážkami
OCA    Oceanic control area
  Oceánská rízená oblast
OCC    Occulting (light)
  Skrytý (svetlo)
OCL    Obstacle clearance limit
  Minimální bezpecná výška nad prekážkami
OCNL    Occasional or occasionally
  Príležitostný, místní nebo príležitostne, místy
OCS    Obstacle clearance surface
  Prekážková rovina
OCT    October
  Ríjen
OFZ    Obstacle free zone
  Bezprekážkový prostor
OGN    Originate (to be used in AFS as a procedure signal)
  Puvod (pro použití v AFS jako procedurální signál)
OHD    Overhead
  Nacházet se nad
OCH    Obstacle clearance height
  Bezpecná výška nad prekážkami
OLDI    On-line data interchange
  Výmena dat on-line
OM    Outer marker
  Vnejší polohové návestidlo
OPA    Opaque, white type of ice formation
  Bílá námraza
OPC    Control indicated is operational control
  Operacní dispecink letecké dopravy
   Records 1 - 50 of 3804     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z