NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'n' query:
   Records 1 - 50 of 6139     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
N    North or northern latitude
  Sever nebo severní zemepisná šírka
N    No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)
  Hodnoty dráhové dohlednosti bez význacných zmen
NAT    North Atlantic
  Severní Atlantik
NAV    Navigation
  Navigace
NB    Northbound
  Severním smerem
NBFR    Not before
  Ne pred, ne dríve
NC    No change
  Beze zmen
NDB    Non-directional radio beacon
  Nesmerový radiomaják
NE    North-east
  Severovýchod
NEB    North-eastbound
  Severovýchodním smerem
NEG    No or negative or permission not granted or that is not correct
  Ne, nebo záporne nebo povolení není dáno nebo to není správné
NGT    Night
  Noc
NIL    None or I have nothing to send to you
  Žádný nebo nemám nic co bych vám poslal
NM    Nautical miles
  Námorní míle (1,853 km)
NML    Normal
  Normální
NNE    North north east
  Severoseverovýchod
NNW    North north west
  Severoseverozápad
NOF    International NOTAM Office
  Mezinárodní kancelár NOTAM
NOSIG    No significant change (used in trend - type landing forecasts)
  Bez význacné zmeny (používá se v predpovedích typu TREND)
NOTAM    A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations
  OznámenÍ obsahující informace týkající se zrízení, stavu nebo zmen leteckých zarízení, postupu služeb nebo informace o nezbezpecí, jejichž vcasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu
NOV    November
  Listopad
NR    Number
  Císlo
NRH    No reply heard
  Není slyšet odpoved
NS    Nimbostratus
  Nimbostratus
NSC    Nil significant cloud
  Bez význacné oblacnosti
NSW    Nil significant weather
  Bez význacného pocasí
NW    North-west
  Severozápad
NWB    North westbound
  Severozápadním smerem
NXT    Next
  Príští, následující, další
   L-8400 HL-1 CZ
N    No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)
  Bez význacných zmen (hodnoty RVR za posledních 10 min.)
N    North or northern latitude
  Sever nebo severní zemepisná šírka
NASC    National AIS system centre
  Národní centrum systému AIS
NAT    North Atlantic
  Severní Atlantik
NAV    Navigation
  Navigace
NB    Northbound
  Severním smerem
NBFR    Not before
  Ne pred, ne dríve
NC    No change
  Beze zmeny
NDB    Non-directional radio beacon
  Nesmerový radiomaják
NE    North-east
  Severovýchod
NEB    North-eastbound
  Severovýchodním smerem
NEG    No or negative or permission not granted or that is not correct
  Ne nebo zápor, záporný nebo povolení není dáno nebo to není správne
NGT    Night
  Noc
NM    Nautical miles
  Námorní míle
NML    Normal
  Normální
NNE    North-north-east
  Severoseverovýchod
NNW    North-north-west
  Severoseverozápad
NO    No (negative) (to be used in AFS as a procedure signal)
  Ne (zápor) (pro použití v AFS jako procedurální signál)
NOF    International NOTAM office
  Mezinárodní kancelár NOTAM
NOSIG    No significant change (used in trend-type landing forecasts)
  Bez význacné zmeny (používá se v pristávacích predpovedích typu TREND)
NOTAM    Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with fl
  Oznámení obsahující informace o stavu nebo zmene leteckého zarízení, služby nebo postupu nebo informace o nebezpecí, jejichž vcasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu
   Records 1 - 50 of 6139     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z