NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'l' query:
   Records 1 - 50 of 5791     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
L    Left (RWY identification)
  Levý (oznacenÍ RWY)
L    Locator (see LO, LM)
  Polohový radiomaják (viz LO, LM)
LAM    Logical acknowledgement (message type designator)
  Logické potvrzení (oznacení druhu zprávy)
LAN    Inland
  Vnitrozemí
LAT    Latitude
  Zemepisná šírka
LDA    Landing distance available
  Použitelná délka pro pristánÍ
LDAH    Landing distance available helicopter
  Použitelná délka pro pristání vrtulníku
LDG    Landing
  Pristání
LDI    Landing direction indicator
  Ukazatel smíru pristání
LEN    Length
  Délka
LF    Low frequency (30 to 300 kHz)
  Dlouhé vlny (30 až 300 kHz)
LGT    Light or lighting
  Svetlo, svetelná rada nebo osvetlenÍ
LGTD    Lighted
  Osvetlený
LIH    Light intensity high
  Vysoká svítivost, svetla vysoké svítivosti
LIL    Light intensity low
  Nízká svítivost, svetla nízké svítivosti
LIM    Light intensity medium
  Strední svítivost, svetla strední svítivosti
LLZ    Localizer
  Kurzový maják ILS
LM    Locator, middle
  Strední polohový radiomaják
LMT    Local mean time
  Místní strednÍ cas
LNG    Long (used to indicate the type of approach desired or required)
  Dlouhé (používá se pro oznacení žádoucího nebo požadovaného priblížení)
LO    Locator, outer
  Vnejší polohový radiomaják
LOC    Locally or location or located
  Místní nebo místo, umístení nebo umístený
LONG    Longitude
  Zemepisná délka
LORAN    LORAN (long range air navigation system)
  LORAN (radionavigacní systém na velké vzdálenosti)
LRG    Long range
  Velký dosah (dolet), s velkým dosahem (doletem)
LSQ    Line squall
  Squall line (cára instability)
LTD    Limited
  Omezený
LTT    Landline teletypewriter
  Dálnopis (po vedenÍ)
LV    Light and variable (relating to wind)
  Slabý a promenlivý (o vetru)
LVE    Leave or leaving
  Opustit nebo opuštení
LVL    Level
  Hladina, úroven
LYR    Layer or layered
  Vrstva nebo rozvrstvený nebo vrstevnatý
   L-8400 HL-1 CZ
L    Left (runway identification)
  Levá (identifikace RWY)
L    Locator (see LM, LO)
  Polohový radiomaják (viz LM, LO)
L    Low pressure area or the centre of low pressure
  Oblast nízkého tlaku, tlaková níže nebo stred oblasti nízkého tlaku
LAM    Logical acknowledgement (message type designator)
  Logické potvrzení (oznacení druhu zprávy)
LAM    Logical acknowledgement
  Logické potvrzení
LAN    Inland
  Vnitrozemí
LAT    Latitude
  Zemepisná šírka
LDA    Landing distance available
  Použitelná délka pristání
LDAH    Landing distance available, helicopter
  Použitelná délka pristání vrtulníku
LDG    Landing
  Pristání
LDI    Landing direction indicator
  Ukazatel smeru pristání
LEN    Length
  Délka
LF    Low frequency (30 to 300 kHz)
  Dlouhé vlny (30 až 300 kHz)
LGT    Light or lighting
  Svetlo nebo osvetlení
LGTD    Lighted
  Osvetlený
LIH    Light intensity high
  Vysoká svítivost, svetla vysoké svítivosti
LIL    Light intensity low
  Nízká svítivost, svetla nízké svítivosti
LIM    Light intensity medium
  Strední svítivost, svetla strední svítivosti
   Records 1 - 50 of 5791     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z