NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'h' query:
   Records 1 - 50 of 3923     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
HAPI    Helicopter approach path indicator
  Ukazatel trate priblížení pro vrtulníky (systém indikace sestupové roviny pro vrtulníky
HBN    Hazard beacon
  Výstražný maják
HDF    High frequency direction-finding station
  ZamerovacÍ stanice pracující na krátkých vlnách
HDG    Heading
  Kurs nebo záhlaví
HEL    Helicopter
  Vrtulník
HF    High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
  Dekametrové (krátké) vlny (3 000 až 30 000 kHz)
HGT    Height or height above ...
  Výška nebo výška nad ...
HJ    Sunrise to sunset
  Od východu do západu slunce
HLDG    Holding
  VyckávánÍ
HN    Sunset to sunrise
  Od západu do východu slunce
HO    Service available to meet operational requirements
  Služba je k dispozici podle potreb provozu
HOL    Holiday
  Den pracovního klidu
HOSP    Hospital aircraft
  Sanitní letadlo
HPA    Hectopascal
  Hektopascal
HR    Hours
  Hodina, hodiny
HS    Service available during hours of scheduled operations
  Služba je k dispozici v dobe pravidelných letu
HURCN    Hurricane
  Hurikán
HVDF    High and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
  ZamerovacÍ stanice pracující na krátkých a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
HVY    Heavy
  Težký
HVY    Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)
  Silný (používá se k indikaci intenzity jevu pocasí, napr. HVY RA = silný déšt )
HX    No specific working hours
  Doba cinnosti není specifikována
HYR    Higher
  Vyšší
HZ    Haze
  Zákal
HZ    Hertz (cycle per second)
  Hertz (cykly za sekundu)
   L-8400 HL-1 CZ
H    High pressure area or the centre of high pressure
  Oblast vysokého tlaku, tlaková výše nebo stred oblasti vysokého tlaku
H24    Continuous day and night service
  Nepretržitá denní a nocní služba
HAPI    Helicopter approach path indicator
  Svetelná soustava indikace sestupové roviny pro vrtulníky
HBN    Hazard beacon
  Výstražný maják
HDF    High frequency direction-finding station
  Zamerovací stanice pracující na krátkých vlnách
HDG    Heading
  Kurz nebo záhlaví
HEL    Helicopter
  Vrtulník
HEMS    Helicopter Emergency Medical Service
  Letecká záchranná služba
HF    High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
  Krátké vlny (3 000 až 30 000 kHz)
HGT    Height or height above
  Výška nebo výška nad
HJ    Sunrise to sunset
  Od východu do západu slunce
HLDG    Holding
  Vyckávání
HN    Sunset to sunrise
  Od západu do východu slunce
HO    Service available to meet operational requirements
  Služba je k dispozici podle potreb provozu
HOL    Holiday
  Den pracovního klidu
HOSP    Hospital aircraft
  Sanitní letadlo
HPA    Hectopascal
  Hektopascal
HR    Hours
  Hodina, hodiny
HS    Service available during hours of scheduled operations
  Služba je k dispozici v dobe pravidelných letu
HUM    Human resources
  Lidské zdroje
HURCN    Hurricane
  Hurikán
HVDF    High and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
  Zamerovací stanice pracující na krátkých a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
HVY    Heavy
  Težký
HVY    Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA=heavy rain)
  Silný (používá se k indikaci intenzity jevu pocasí, napr. HVY RA=silný déšt)
HX    No specific working hours
  Doba cinnosti není specifikována
HYR    Higher
  Vyšší
   Records 1 - 50 of 3923     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z