NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'g' query:
   Records 1 - 50 of 3810     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
G    Green
  Zelený
GCA    Ground controlled approach system or ground controlled approach
  Systém rízení priblížení ze zeme nebo priblížení rízené ze zeme
GEN    General
  Všeobecný, všeobecne
GEO    Geographic or true
  Zemepisný nebo pravý kurs
GES    Ground earth station
  Pozemní, pozemská stanice
GLD    Glider
  Kluzák
GND    Ground
  Zeme
GNDCK    Ground check
  Pozemní ovírení
GNSS    Global navigation satellite system
  Globální navigacnÍ satelitní systém
GP    Glide path
  Sestupový maják ILS, sestupová cára, sestupová dráha
GR    Hail
  Kroupy
GRASS    Grass landing area
  Travnatá pristávacÍ plocha
GRID    Processed meteorological data in the form of grid point values (in aeronautical meteorological code)
  Zpracovaná meteorologická data ve tvaru hodnot v uzlových bodech (v mezinárodním meteorologickém kódu)
GRVL    Gravel
  Šterk
GS    Ground speed
  Trat’ová rychlost
GS    Small hail and/or snow pellets
  Malé kroupy a/nebo snehové nebo námrazové krupky
GÚA    Ground-to-air
  Zeme-vzduch
GÚAÚG    Ground-to-air and air-to-ground
  Zeme-vzduch a vzduch-zeme
   L-8400 HL-1 CZ
G    Green
  Zelený
G    Indicator for variations from the mean wind speed (gusts) (used in the METAR/SPECI and TAF code forms)
  Indikátor odchylek od prevažující rychlosti vetru (nárazy) (používá se ve tvaru kódu METAR/SPECI a TAF)
G/A    Ground-to-air
  Zeme-vzduch
G/A/G    Ground-to-air and air-to-ground
  Zeme-vzduch a vzduch-zeme
GA    Go ahead, resume sending (to be used in AFS as a procedure signal)
  Pokracujte ve vysílání (pro použití v AFS jako procedurální signál)
GAMET    Area forecast for low-level flights
  Oblastní predpoved pro lety v nízkých hladinách
GAT    General air traffic
  Let provádený v souladu s pravidly a postupy ICAO,bez ohledu na rezortní nebo státní príslušnost letadla
GCA    Ground controlled approach system or ground controlled approach
  Systém rízení priblížení ze zeme nebo priblížení rízené ze zeme
GEN    General
  Všeobecný, všeobecne
GEO    Geographic or true
  Zemepisný nebo pravý, zemepisný
GES    Ground earth station
  Pozemní pozemská stanice
GLD    Glider
  Kluzák
GLONASS    Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced „GLO-NAS“)
  Globální navigacní satelitní systém na obežné dráze (vyslovuje se „GLO-NAS“)
GMC    Ground movement chart (followed by name/title)
  Letištní mapa pro pojíždení (následováno jménem/názvem)
GND    Ground
  Zeme
GNDCK    Ground check
  Pozemní overení
GNSS    Global navigation satellite system
  Globální navigacní satelitní systém
GP    Glide path
  Sestupový maják ILS, sestupová rovina
GPS    Global positioning system
  Globální systém urcení polohy
GR    Hail
  Kroupy
GRASS    Grass landing area
  Travnatá pristávací plocha
GRIB    Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (aeronautical meteorological code)
  Zpracovaná meteorologická data ve tvaru hodnot v uzlových bodech vyjádrená v binárním tvaru (letecký meteorologický kód)
GRVL    Gravel
  Šterk
GUND    Geoid undulation
  Zvlnení geoidu
   L-8400 HL-3 CZ
GLONASS    Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced „GLO-NAS“)
  Globální navigacní satelitní systém na obežné dráze (vyslovuje se „GLO-NAS“)
   L-8400 HL-4 CZ
GCA    Ground controlled approach system or ground controlled approach
  Systém rízení priblížení ze zeme nebo priblížení rízené ze zeme
GNSS    Global navigation satellite system
  Globální navigacní satelitní systém
GPS    Global positioning system
  Globální systém urcení polohy
   METEO AIC C27-03 CZ
G    Maximum wind gust speed indicator
  Indikátor maximální rychlosti nárazu vetru
GA    General aviation
  Všeobecné letectví
GAFOR    GA forecast (in aeronautical meteorological code)
  Predpoved pro všeobecné letectví (v leteckém met. kódu)
GAMET    Area forecast for low-level flights
  Oblastní predpoved pro lety v nízkých hladinách
   Records 1 - 50 of 3810     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z