NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'f' query:
   Records 1 - 50 of 7366     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
F    Fixed
  Pevný
FAC    Facilities
  Zarízení
FAF    Final approach fix
  Navigacní fix konecného priblížení
FAL    Facilitation of international air transport
  Usnadnení mezinárodní let. dopravy
FAP    Final approach point
  Bod zahájenÍ konecného priblížení
FATO    Final approach and take-off area
  Prostor konecného priblížení a vzletu
FAX    Facsimile transmission
  Vysílání faksimile
FBL    Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain).
  Slabý (používá se k indikaci intenzity jevu pocasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, napr. FBL RA = slabý déšt)
FC    Funnel cloud
  Tromba (nálevkovitý oblak - tornádo nebo vodní smršt)
FCST    Forecast
  Predpoved
FCT    Friction coefficient
  Koeficient trení
FEB    February
  Únor
FG    Fog
  Mlha
FIC    Flight information centre
  Letové informacní stredisko
FIR    Flight information region
  Letová informacní oblast
FIS    Flight information service
  Letová informacní služba
FISA    Automated flight information service
  Automatizovaná letová informacní služba
FL    Flight level
  Letová hladina
FLD    Field
  Pole
FLG    Flashing
  Zábleskový
FLR    Flares
  Svetlice, signální ohne
FLT    Flight
  Let
FLTCK    Flight check
  Letové overení
FLUC    Fluctuating or fluctuation or fluctuated
  Kolísající nebo kolísavý nebo kolísání
FLW    FollowÚs or following
  Následovat nebo následující nebo následuje
FLY    Fly or flying
  Letet nebo letící
FM    From
  Od
FMU    Flow Management Unit
  Stanovište usporádání toku letového provozu
FNA    Final approach
  Konecné priblížení
FPL    Filed flight plan (message type designator)
  Podaný letový plán (oznacení druhu zprávy)
FPM    Feet per minute
  Stopy za minutu
FPR    Flight plan route
  Tratí letového plánu
FR    Fuel remaining
  ZbývajícÍ palivo
FREQ    Frequency
  Kmitocet
FRI    Friday
  Pátek
FRNG    Firing
  Strelba
FRONT    Front (relating to weather)
  Fronta (ve vztahu k pocasí)
FRQ    Frequent
  Cetný, castý
FSL    Full stop landing
  PristánÍ do úplného zastavení
FSS    Flight service station
  Stanice letové služby
FST    First
  První
FT    Feet (dimensional unit)
  Stopa (merová jednotka)
FU    Smoke
  Kour
FZ    Freezing
  Namrzající
FZDZ    Freezing drizzle
  Namrzající mrholení
FZFG    Freezing fog
  Namrzající mlha
FZRA    Freezing rain
  Namrzající déšt
   L-8400 HL-1 CZ
F    Fixed
  Pevný
FAC    Facilities
  Zarízení
FAF    Final approach fix
  Fix konecného priblížení
   Records 1 - 50 of 7366     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z