NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'd' query:
   Records 1 - 50 of 7477     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
D    Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
  Sestupná tendence hodnot RVR v predešlých 10 minutách
D...    Danger area (followed by identification)
  Nebezpecný prostor (následováno oznacením prostoru)
DA    Decision altitude
  Nadmorská výška rozhodnutí
DCD    Double channel duplex
  Dvoukanálový duplex
DCKG    Docking
  Zavádení letadla na stání
DCS    Double channel simplex
  Dvoukanálový simplex
DCT    Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
  Prímo (ve vztahu k letovým povolením a nebo druhu priblížení)
DEC    December
  Prosinec
DEG    Degrees
  Stupne
DENEB    Fog dispersal operations
  Rozpuštení mlhy (umelé)
DEP    Depart or departure
  Odletet nebo odlet
DEP    Departure (message type designator)
  Odlet (oznacenÍ druhu zprávy)
DES    Descend to or descending to ...
  Klesejte nebo klesám do ...
DEST    Destination
  Místo urcení
DETRESFA    Distress phase
  Údobí tísne
DEV    Deviation or deviating
  Odchylka, výchylka nebo odchýlení
DFTI    Distance from touchdown indicator
  Ukazatel vzdálenosti od bodu dotyku
DH    Decision height
  Výška rozhodnutí
DIF    Diffuse
  Rozptýlené (svetlo)
DIST    Distance
  Vzdálenost
DIV    Divert or diverting
  Smerovat, odklonit nebo smerování
DLA    Delay (message type designator)
  Zdržení (oznacenÍ druhu zprávy)
DLA    Delay or delayed
  Zdržení nebo zdrženo
DME    Distance measuring equipment
  Meric vzdálenosti
DNG    Danger or dangerous
  Nebezpecí nebo nebezpecný
DOM    Domestic
  Domácí, tuzemský
DP    Dew point temperature
  Teplota rosného bodu
DPT    Depth
  Hloubka (výška vrstvy)
DR    Dead reckoning
  Navigace výpoctem pro let na trati bez vedení radionavigacním zarízením
DR...    Low drifting (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow)
  Nízko zvírený (následuje DU=prach, SA=písek, SN=sníh)
DRG    During
  Behem, po dobu
DS    Duststorm
  Prachová vichrice
DSB    Double sideband
  VysílánÍ se dvema postranními pásy
DTAM    Descend to ... and maintain ...
  Klesejte do ... a udržujte ...
DTG    Date-time group
  Skupina datum/cas
DTRT    Deteriorate or deteriorating
  Zhoršuje se nebo zhoršující se
DTW    Dual tandem wheels
  Dvojitý tandemový podvozek
DU    Dust
  Prach
DUC    Dense upper cloud
  Hustý výškový oblak
DUR    Duration
  Trvání
DVOR    Doppler VOR
  Doppler VOR
DW    Dual wheels
  Dvojité kolo
DZ    Drizzle
  Mrholení
   L-8400 HL-1 CZ
D    Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
  Sestupná (tendence RVR v prubehu posledních 10 minut)
DA    Decision Altitude
  Nadmorská výška rozhodnutí
D-ATIS    Data link automatic terminal information service (to be pronounced „DEE-ATIS“)
  Automatická informacní služba koncové rízené oblasti – prenos datovým spojem (vyslovuje se „DEE-ATIS“)
DCD    Double channel duplex
  Dvoukanálový duplex
DCKG    Docking
  Zavádení letadla na stání
DCPC    Direct controller-pilot communications
  Prímé spojení rídící-pilot
DCS    Double channel simplex
  Dvoukanálový simplex
   Records 1 - 50 of 7477     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z