NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'b' query:
   Records 1 - 50 of 4151     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
B    Blue
  Modrý
BA    Braking action
  BrzdicÍ úcinek
BASE    Cloud base
  Základna oblacnosti
BCFG    Fog patches
  Chuchvalce mlhy, mlhové pásy
BCN    Beacon (aeronautical ground light)
  Maják (letecké pozemní svetelné návestidlo)
BCST    Broadcast
  Rozhlasové vysílánÍ
BDRY    Boundary
  Hranice
BECMG    Becoming
  Becoming=zmena
BFR    Before
  Pred, dríve
BKN    Broken
  Oblacno, až skoro zataženo (kategorie množstvÍ oblacnosti, 5-7/8)
BL...    Blowing (followed by DU=dust, SA=sand, SN=snow)
  Zvírený (následuje DU=prach, SA=písek, SN=sníh)
BLDG    Building
  Stavba, budova
BLO    Below clouds
  Pod oblaky nebo pod oblacnostÍ
BLW    Below ...
  Pod ...
BOMB    Bombing
  BombardovánÍ
BR    Mist
  Kourmo
BRF    Short (used to indicate the type of approach desired or required)
  Krátké (používá se pro oznacení druhu žádaného nebo požadovaného priblížení)
BRG    Bearing
  Smerník (zamerenÍ)
BRKG    Braking
  Brzdicí nebo brzdení
BS    Commercial broadcasting station
  Rozhlasová stanice (komercní)
BTL    Between layers
  Mezi vrstvami
BTN    Between
  Mezi
   L-8400 HL-1 CZ
B    Blue
  Modrý
BA    Braking action
  Brzdící úcinek
BASE    Cloud base
  Základna oblacnosti
BCFG    Fog patches
  Chuchvalce mlhy, mlhové pásy
BCN    Beacon (aeronautical ground light)
  Maják (letecké pozemní svetlo)
BCST    Broadcast
  Rozhlasové vysílání
BDRY    Boundary
  Hranice
BECMG    Becoming
  Zmena
BFR    Before
  Pred, dríve
BKN    Broken
  Oblacno, až skoro zataženo
BLDG    Building
  Stavba, budova
BLO    Below clouds
  Pod oblaky, pod oblacností
BLW    Below …
  Pod …
BOMB    Bombing
  Bombardování
BPS    Bit per second
  Bity za sekundu
BR    Mist
  Kourmo
BRF    Short (used to indicate the type of approach desired or required)
  Krátké (používá se pro oznacení druhu žádaného nebo požadovaného priblížení)
BRG    Bearing
  Smerník, zamerení
BRKG    Braking
  Brzdící, brždení
BS    Commercial broadcasting station
  Rozhlasová stanice (komercní)
BTL    Between layers
  Mezi vrstvami
BTN    Between
  Mezi
   L-8400 HL-3 CZ
BASE    Cloud base
  Základna oblacnosti
   METEO AIC C27-03 CZ
BA    Braking action
  Brzdící úcinek
BASE    Cloud base
  Základna oblacnosti
BCFG    Fog Patches
  Chuchvalce mlhy
BECMG    Becoming (indicator of a change at either regular or irregular rate)
  Becoming (indikátor zmeny, jejíž prubeh je pravidelný nebo nepravidelný)
BKN    Broken (category of cloud amount: 5-7 octas)
  Oblacno až skoro zataženo (kategorie množství oblacnosti: 5-7 osmin)
   Records 1 - 50 of 4151     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z