NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'a' query:
   Records 1 - 50 of 14047     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
A    Amber
  Jantarová barva
A/A    Air - to - air
  Vzduch - vzduch
A/G    Air-to-ground
  Vzduch - zeme
AAA    Amended meteorological message - message type designator (or AAB, AAC ... etc., in sequence)
  Opravená meteorologická zpráva - oznacení typu zprávy - (nebo AAB, AAC ... atd. v poradí)
AAL    Above aerodrome level
  Nad úrovní letište
ABM    Abeam
  Na úrovni
ABN    Aerodrome beacon
  Letištní maják
ABT    About
  Asi, kolem o
ABV    Above
  Nad/výše než
AC    Altocumulus
  Altokumulus
ACAS    Airborne Collision Avoidance System
  Palubní protisrážkový systém
ACC    Area control centre or area control
  Oblastní stredisko rízení nebo oblastní služba rízení
ACCID    Notification of an aircraft accident
  Oznámení o letecké nehode
ACFT    Aircraft
  Letadlo
ACK    Acknowledge
  Potvrzení príjmu
ACL    Altimeter check location
  Místo pro kontrolu výškomeru
ACN    Aircraft classification number
  Klasifikacní císlo letadla
ACP    Acceptance (message type designator)
  Souhlas (oznacení druhu zprávy)
ACPT    Accept or accepted
  Prijímám nebo prijato
ACT    Active or activated or activity
  Cinnost, v cinnosti, v provozu
AD    Aerodrome
  Letište
ADA    Advisory area
  Poradní oblast
ADDN    Addition or additional
  Doplnek nebo doplnující
ADF    Automatic direction-finding equipment
  Automatický zamerovac
ADIZ    Air defence identification zone (to be pronounced „AY – DIZ“)
  Identifikacní pásmo protivzdušné obrany
ADJ    Adjacent
  Sousední, prilehlý
ADR    Advisory route
  Poradní trat
ADS    Automatic dependent surveillance
  Automatický závislý prehled o provozu
ADSU    Automatic dependent surveillance unit
  Jednotka automatického závislého prehledu o provozu
ADVS    Advisory service
  Poradní služba
ADZ    Advise
  Sdelte
AES    Aircraft earth station
  Letadlová pozemní stanice
AFIL    Flight plan filed in the air
  Letový plán podaný za letu
AFIS    Aerodrome flight information service
  Letištní letová informacní služba
AFM    Yes or affirm or affirmative or that is correct
  Ano nebo potvrzuji nebo potvrzení nebo to je správné
AFS    Aeronautical fixcc service
  Letecká pevná služba
AFT    After ... (time or place)
  Po ... (cas nebo místo)
AGA    Aerodromes, air routes and ground aids
  Letište, letové cesty a pozemní zarízení
AGL    Above ground level
  Nad úrovní zeme
AGN    Again
  Opet
AIC    Aeronautical information circular
  Letecký obežník
AIP    Aeronautical information publication
  Letecká informacní prírucka
AIRAC    Aeronautical information regulation and control
  Systém a rízení rozširování leteckých informací
AIREP    Air-report
  Meteorologická zpráva z letadla (ve forme reci)
AIS    Aeronautical information services
  Letecké informacní služby
ALA    Alighting area
  Vodní pristávací plocha
ALERFA    Alert phase
  Údobí pohotovosti
ALR    Alerting (message type designator)
  Pohotovost (oznacení druhu zprávy)
ALRS    Alerting service
  Pohotovostní/výstražná služba
ALS    Approach lighting system
  Približovací svetelný systém
   Records 1 - 50 of 14047     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z