NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'p' query:
   Records 51 - 100 of 6631     << prev    next >>
   L-8400 HL-1 CZ
PER    Performance
  Výkonnost
PERM    Permanent
  Stálý, permanentní
PIB    Pre-flight information bulletin
  Predletový informacní bulletin
PJE    Parachute jumping exercise
  Cvicení padákového výsadku
PL    Abbreviated plain language texts
  Texty ve zkrácené otevrené reci
PL    Ice pellets
  Zmrzlý déšt
PLA    Practise low approach
  Cvicné nízké priblížení
PLN    Flight plan
  Letový plán
PLVL    Present level
  Soucasná hladina
PN    Prior notice required
  Vyžaduje se predbežné oznámení
PNR    Point of no return
  Mezní bod návratu
PO    Dust/sand whirls (dust devils)
  Prachové/písecné víry
POB    Persons on board
  Osoby na palube
POSS    Possible
  Možný
PPI    Plan position indicator
  Radarový indikátor pro prehledové zobrazení
PPR    Prior permission required
  Vyžaduje se predbežné povolení
PPSN    Present position
  Soucasná poloha
PRFG    Aerodrome partially covered by fog
  Letište cástecne zakryto mlhou
PRI    Primary
  Prvotní, základní
PRKG    Parking
  Parkovací, parkování
PROB    Probability
  Pravdepodobnost
PROC    Procedure
  Postup
PROV    Provisional
  Prozatímní
PS    Plus
  Plus, kladný
PSG    Passing
  Proletet, minout, minutí
PSN    Position
  Poloha
PSP    Pierced steel plank
  Derované ocelové pláty
PSR    Primary surveillance radar
  Primární prehledový radar
PSYS    Pressure system(s)
  Tlakový systém(y)
PTN    Procedure turn
  Predpisová zatácka
PTS    Polar track structure
  Struktura polárních tratí
PWR    Power
  Výkon
   L-8400 HL-3 CZ
PAPI    Precision approach path indicator
  Svetelná soustava indikace sestupové roviny pro presné priblížení
PROB    Probability
  Pravdepodobnost
   L-8400 HL-4 CZ
PAR    Precision approach radar
  Presný približovací radar
PDC    Pre-departure clearance
  Predletové povolení
PSR    Primary surveillance radar
  Primární prehledový radar
   METEO AIC C27-03 CZ
P    Greater than maximum value of RVR which can be assessed
  Vetší než maximální hodnota dráhové dohlednosti, kterou lze urcit
P    Prognostic upper chart
  Výšková predpovední mapa
PC    Personal Computer
  Osobní pocítac
PL    Ice pellets
  Zmrzlý déšt
PNG    Portable Network Graphics
  Druh formátu pro grafické soubory
PO    Dust/sand whirls (dust devils)
  Prachové/písecné víry
PR    Partial (covering part of the aerodrome)
  Cástecné (pokrývající cást letište)
PROB    Probability
  Pravdepodobnost
PS    Plus
  Plus
PSN    Position
  Poloha
   JAR-1 CZ
PF    means Pilot flying
  znamená pilot rídící
PNF    means Pilot not flying
  znamená pilot nerídící]
   PHONETIC ALPHABET
P    Papa
  Petr
   Records 51 - 100 of 6631     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z